TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2012
bg

Ár bhFís

Ár Luachanna

Seiftiúil
Mairimid i dtírdhreach atá ag fabhrú i gcónaí. Ceapaimid gur príomhscil é fios a bheith againn nuair a bhíonn an t-am ann le bheith nuálach agus nuair a bhíonn an t-am ann le comhdhlúthú. Creidimid in intinn fhiosrach a ghlacadh agus inár bhfoireann a spreagadh le himscrúdú a dhéanamh ar gach féidearthacht, agus muid ag lorg réiteach níos éifeachtaí. Creidimid nár cheart rud ar bith a ligean thart nó a chur amú.

Tarraingteach
Creidimid inár ndaoine. Creidimid in éiteas Aon Fhoireann lenár ngnó a chur ar aghaidh. Foireann amháin de shaineolaithe, a labhraíonn i nguth comhsheasmhach agus a osclaíonn idirphléite le custaiméirí agus pobail ar a lán leibhéal éagsúil.

Ómósach
Táimid bródúil as an méid atá déanta againn san am a chuaigh thart. Theagaisc ár dtaithí dúinn nach féidir linn réitigh níos inbhuanaithe a thairiscint do gach duine a mbímid bainteach leo ach trí thuiscint níos fearr ar ár n-acmhainní daonna. Éistimid leis an bpláinéad agus leis na daoine, an oiread céanna, ach is é trí chomhthuiscint ar an méid atá inmhianta agus an méid atá indéanta a bhainfimid fíordhul chun cinn amach.