TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2012

Foireann na Ceannaireachta Sinsearaí

Michael Barry – Ceann na Seirbhísí Airgeadais agus Corparáideacha

Tom Bradley – Ceann an Chomhshaoil

Joe Coleman – Cisteoir an Ghrúpa

John Corcoran – Ceann an Mhiondíola

Gabriel D’Arcy – Stiúrthóir Bainistíochta

Hubert Henry – Ceann na Nuálaíochta

Emer Moran – Ceann an Ghnóthaithe Acmhainní

Gerry O’Hagan – Ceann na Margaíochta agus na Cumarsáide

John Reilly – Ceann Powergen

Paul Riordan – Ceann an Bhunábhair

Gerry Ryan – Rúnaí na Cuideachta/Ceann na Talún agus Maoine

Jim Stockwell – Ceann na nAcmhainní Daonna