TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2012

Seoltaí Gnó

Bord na Móna cpt
An Phríomhshráid,
An Droichead Nua,
Co. Cill Dara.
Teil: 045 439000
Facs: 045 439001
Ríomhphostl: info@bnm.ie
Gréasán: www.bordnamona.ie

Comhshaol Bhord na Móna Teoranta
An Phríomhshráid,
An Droichead Nua,
Co. Cill Dara.
Teil: 045 439000
Facs: 045 432312
Ríomhphost:: ed.info@bnm.ie
Gréasáin: www.anuaenv.ie  www.anua-us.com  www.anua.co.uk

AES (Éire) Teoranta
1 Páirc Tráchtála Mhóin Réad
Bóthar Mhóin Réad
Naas
Co. Cill Dara
Teil: 045 843800
Facs: 045 981621
Gréasán: www.aesirl.ie

Fuinneamh Bhord na Móna Teoranta (Powergen)
An Phríomhshráid,
An Droichead Nua,
Co. Cill Dara.
Teil: 045 439000
Gréasán: www.bordnamona.ie

Bord na Móna Miondíol
An Phríomhshráid,
An Droichead Nua,
Co. Cill Dara.
Teil: 045 439000
Facs: 045 432886
Gréasán: www.bordnamonafuels.ie
www.bordnamonahorticulture.ie

Fuinneamh Bhord na Móna Teoranta (Bunábhar)
Buaraí
An Liath Beag
Tulach Mhór
Co. Uíbh Fhailí
Teil: 057 9345900
Facs: 057 9345160
Gréasán: www.bordnamona.ie